VQTG 30: Ngắm thành phố Helsinki của Phần Lan từ biển