Vợ chồng nghệ sĩ đường phố hát và biểu diễn nhạc cụ quốc tế chỉ có duy nhất ở Việt Nam