Việt Nam được đề cử là “Điểm đến hàng đầu thế giới về ẩm thực”