[ Video Lyric ] Đen – 2 Triệu Năm ft. Biên ( Official )