Tuyển CTV nạp thẻ chiết khấu Viettel 31% Vina 28% Mobi 33% – Kim Cuong