Thượng Hải Tô Châu Hàng Châu 2020, Tour du lịch Trung Quốc quá tuyệt vời