Thu hồi 56 sản phẩm "Sắc Ngọc Khang" của Cty Tân Đại Dương