TẠI SAO CÔNG AN, TÒA ÁN KHÔNG XỬ LÍ ĐƠN BẠN GỬI, CÁCH THỨC GỬI ĐƠN ĐỂ TÒA ÁN, CÔNG AN XỬ LÍ NGAY.