Salon tóc Top 1 Hà Nội – Báo Thanh Niên nói gì về Phongbvb