Running Man| Fan nữ bỏ rơi Kwang Soo vì sự xuất hiện của Park Seo Joon| AMCtv