Ông Thọ Làm Thịt Bung Mềm Thơm, Đậm Đà Cực Hao Cơm | Stew Pork