Nhuộm tóc màu tím với sáp vuốt tóc màu tím MOFAJANG Nhật Bản – Sáp màu tóc