Ngô Kiến Huy và Lip B đốt cháy sân khấu với hit Truyền Thái Y x Love You Want You l HỘI NGỘ DANH HÀI