Ngắm hai cây cầu "Sinh đôi" ở Đà nẵng – Bay cùng Việt Nam"