Nên đi Bình Hưng hay Vĩnh Hy : chọn chỗ nào ngon, bổ, rẻ