Mỹ Tâm – Đêm nhạc "Cảm Ơn Tình Yêu" (Live Performance)