Món phở Việt của ông chủ Trung Quốc ở Hàng Châu – BBC News Tiếng Việt