Lời Tự Sự: Nghệ Sĩ Thùy Dung: "Ba đã từng bán tất cả tài sản giá trị để mua piano cho tôi"