LỊCH SỬ ÂM NHẠC THẾ GIỚI (P.3) – âm nhạc thời kỳ Baroque, Cổ điển, Lãng mạn