HƯỚNG DẪN XÓA PHÔNG BẰNG SNAPSEED – hiểu rõ về DOF của nhiếp ảnh.