Hóa học lớp 8 – Bài 24 – Tính chất của oxi ( tiết 1)