Giới thiệu dòng sáo VS5 của Bùi Gia: Âm trong, phủ cường lực