Giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 1 "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục"