Giant kite – Diều sáo siêu khủng 10,7 m và sáo đơn D250 – tri ân anh em diều sáo 98 Bắc Giang