Gái thủ đô mạo hiểm tìm kiếm tình yêu ở chàng trai trẻ ít kinh nghiệm