Duy Khánh & Hòa Minzy vượt qua High Rope Course tại Datanla như thế nào? | VNTĐ Tập 78