Đập Tam Hiệp – Điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc đang bị biến dạng? (11)