Chợ nổi Cái Răng, cuộc sống nhộn nhịp – Du lịch Cần Thơ