Cách làm CHẢ CÁ dai, giòn (Xay trong 7 phút, không cần bột nở)- by Mon ngon Ho Guom