Bộ trang phục đính nhiều Vàng & Đá Quý nhất thuộc về Ai? trong phim "Âm mưu và tình yêu"