Bán hàng hiệu nhưng giá phải chăng: Đây là cách các ông lớn hàng hiệu thu hút khách hàng