5 Nhân vật "xuất sắc" nhất phim "Âm mưu và tình yêu" Devoleena Bhattacharjee vai Gopi Ahem Modi