🔴Nhu cầu s.i.n.h l.ý có quan trọng không trong đời sống và quan hệ?